Handelsbetingelser

FreelanceTekstforfatter.dk
v/ Charlotte Schmidt Sørensen
Faaborgvej 93
5250 Odense SV
CVR: 38912135

Åbningstider:
Mandag-Fredag 9.00-15.00

Kontakt:
Tlf.: 24 67 74 91
Email: info@freelancetekstforfatter.dk

Bankoplysninger:
Reg.nr.: 5479
Kontonr.: 2974093

FreelanceTekstforfatter.dk er en Personlig ejet Mindre Virksomhed, og virksomheden er ikke momsregistreret. Moms udgør 0% af de oplyst priser. Virksomheder, der køber ydelser af FreelanceTekstforfatter.dk, kan derfor ikke fratrække momsen. Det er der naturligvis taget højde for i prissætningen.

Min timepris er 850 kr.

De fleste opgaver løser jeg dog efter mine klippekort, hvor jeg har gjort det muligt for dig at købe tekstarbejde til en timepris på helt ned til 675 kr. Dette ved samlet køb af 20 timers arbejde. Klippekort starter ved 2 timers arbejde.

Alle klippekort betales forud, og opgaves påbegyndes, når betalingen er modtaget. Ubrugte klip refunderes ikke.

Køber du en enkelt time ad gangen, er betalingsfristen 8 dage, uanset tekstopgave. Dette vil fremgå af din faktura. Overholder du ikke betalingsfristen, vil du modtage en rykker med et gebyr på 100 kr. Efter tre rykkerskrivelser overgår sagen til inkasso.

Alle tekstopgaver inkluderer én grundig retterunde. Det kan være omskrivninger af flere afsnit eller en ændring af tonen for hele teksten. Skulle du mod forventning stadig ikke være tilfreds, må du tilkøbe flere timer. Dine ønsker til redigering skal være mig i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at du har modtaget din tekst.