Handelsbetingelser

FreelanceTekstforfatter.dk
v/ Charlotte Schmidt Sørensen
Faaborgvej 93
5250 Odense SV
CVR: 38912135

Åbningstider:
Mandag-Fredag 9.00-15.00

Kontakt:
Tlf.: 24 67 74 91
Email: info@freelancetekstforfatter.dk

Bankoplysninger:
Reg.nr.: 5479
Kontonr.: 2974093

FreelanceTekstforfatter.dk er en Personlig ejet Mindre Virksomhed, og virksomheden er ikke momsregistreret. Moms udgør 0% af de oplyst priser. Virksomheder, der køber ydelser af FreelanceTekstforfatter.dk, kan derfor ikke fratrække momsen. Det er der naturligvis taget højde for i prissætningen.

De oplyste priser inkluderer let research. Her mener jeg research på din egen webside og dine produkter, men også på emnet for den tekst, du bestiller. Der vil være et tillæg til prisen, hvis jeg vurderer, at tekstarbejdet kræver meget research. Jeg vil, så vidt muligt, informere dig om pris inklusive tillæg, inden du godkender tilbuddet. Når du har godkendt tilbuddet, sender jeg dig en ordrebekræftelse, og din bestilling er bindende.

Min timepris er 850 kr.

De fleste opgaver løser jeg dog efter mine klippekort, hvor jeg har gjort det muligt for dig at købe tekstarbejde til en timepris på helt ned til 675 kr. Dette ved samlet køb af 20 timers arbejde. Klippekort starter ved 2 timers arbejde.

Alle klippekort betales forud, og opgaves påbegyndes, når betalingen er modtaget.

Køber du en enkelt time ad gangen, er betalingsfristen 8 dage, uanset tekstopgave. Dette vil fremgå af din faktura.

Har du kommentarer og ønsker om ændringer i teksten, når du modtager den, foretager jeg ændringerne uden beregning. Maksimalt to retterunder. Dine ønsker til redigering skal være mig i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at du har modtaget din tekst.

Overholder du ikke betalingsfristen, vil du modtage en rykker med et gebyr på 100 kr. Efter tre rykkerskrivelser overgår sagen til inkasso.